+420 585 205 970

6. setkání starostů

11. prosince 2018 proběhlo 6. setkání starostů obcí zapojených do projektu Centra společných služeb.

Centrum společných služeb

CSS poskytované prostřednictvím RARSM pro 58 obcí DSO.

Informační zpravodaj č. 5

Byl vydán další Informační zpravodaj obsahující aktualizaci seznamu kontaktních informací na školy. Dokument naleznete v sekci Společné služby.

Aktuality

 • Jednání správního výboru
  Dne 11. 1. 2019 proběhlo v Olomouci jednání správního výboru SOSM. V rámci jednání byla diskutována otázka "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", a rozpočtové opatření SOSM - úprava položek rozpočtu .
  14. 1. 2019
 • 6. setkání starostů SOSM zapojených do CSS
  Dne 11. 12. 2018 proběhlo v Olomouci 6. setkání starostů DSO SOSM. Zápis jednání je k dispozici v sekci společné služby
  3. 1. 2019
 • Jednání správního výboru
  Dne 31. 8. 2018 proběhlo v Olomouci jednání správního výboru SOSM. V rámci jednání byla diskutována otázka "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", rozpočet a rozpočtová opatření a byly prezentovány informace o připravovaných aktivitách pro následující období.
  3. 9. 2018
 • Informační zpravodaj č. 5
  Centrum společných služeb SOSM vydává 5. číslo informačního zpravodaje. V aktuálním čísle máte možnost se seznámit s aktuálními činnostmi centra CSS. Číslo rovněž přináší aktualizaci seznamu kontaktů na veřejné služby. Tentokrát je připojen seznam škol a mateřských škol. Zpravodaj také informuje o akci Vesnice roku 2018.
  27. 8. 2018
 • 5. setkání starostů obcí zapojených do CSS
  Dne 22. 6. 2018 proběhlo v Olomouci, v prostorách RARSM 5. setkání starostů obcí zapojených do projektu CSS. Během jednání byla předložena Zpráva o činnosti CSS a analýza přínosů, představena novinka právní poradny CSS a další. Zápis z jednání se nachází v sekci Společné služby.
  9. 7. 2018
 • Informační zpravodaj č. 4
  Centrum společných služeb SOSM vydává 4. číslo informačního zpravodaje. V aktuálním čísle máte možnost se seznámit s hodnocením činnosti centra CSS. Číslo rovněž přináší pokračování seznamu kontaktů na veřejné služby - ordinace praktických lékařů.
  21. 5. 2018
 • Přezkoumání hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2018
  SOSM zveřejňuje výsledky hospodaření a návrh rozpočtu pro rok 2018. Dokumenty lze číst a nebo stáhnout sekci Dokumenty >> Rozpočet a inventarizace.
  2. 3. 2018
 • 3. Setkání starostů – povinná aktivita
  Dovolujeme si Vás pozvat na 3. Setkání starostů – povinnou aktivitu v rámci realizovaného projektu SMO ČR – Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb (CSS). Setkání se uskuteční dne 7. 12. 2017 od 10:00 v Olomouci, v zasedací místnosti Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy, Horní náměstí 5. Program jednání je uveden v pozvánce níže. Jednotlivým obcím byla pozvánka zaslána také emailem.
 • Projekt - Zastupitel v kurzu
  Chceme Vás informovat o projektu SMO ČR "Zastupitel v kurzu", který nabízí možnost bezplatného vzdělání zastupitelů měst a obcí v oblasti sestavení rozpočtu, zpracování dotace a zadání veřejné zakázky. V případě zájmu se můžete obrátit telefonicky na pana Gregušku na čísle +420 974 887 502, nebo E-mailem: michal.greguska@mvcr.cz
 • Vydání informačního zpravodaje č.3 pro CSS
  Bylo vydáno nové číslo Informačního zpravodaje CSS tentokrát zaměřené na poskytnutí kontaktních informací na praktické lékaře v DSO.
  19. 10. 2017
 • Aktualizace dokumentů
  Byly aktualizovány některé dokumenty týkající se rozpočtu SOSM.
  16. 10. 2017
 • Jednání Správního výboru
  Dne 29. 9. 2017 proběhlo jednání správního výboru SOSM. Zápis zjednání je vložen do sekce Dokumenty v záložce Jednání správního výboru.
  29. 9. 2017
 • Cities in Aricle 7 - URBACT
  Olomouc se zapojila do projektu „Cities In Article 7“ v rámci programu URBACT III Implementační sítě. Více informací včetně Newsletteru zde
  10. 4. 2017
 • Pozvánka na setkání k projetu Cities In Article 7
  Olomouc se zapojila do projektu „Cities In Article 7“. Více informací včetně Newsletteru a pozvánky na akci najdete zde
  30. 3. 2017
 • Vydání Informačního zpravodaje číslo 2
  Aktuální číslo obsahuje mimo standardní rubriky také kontaktní informace na Domovy pro seniory a Centra denních služeb. Dokument naleznete v sekci "Společné služby".
  29. 3. 2017
 • Obec Kojetín požádala o vstup do SOSM
  Obec podala formální žádost se souhlasem zastupitelstva. Žádost bude projednána na nejbližším jednání správního výboru a valného shromáždění SOSM.
  25. 1. 2017
 • Obec Tovačov požádala o vstup do SOSM
  Obec podala formální žádost se souhlasem zastupitelstva. Žádost bude projednána na nejbližším jednání správního výboru a valného shromáždění SOSM.
  31. 1. 2017
 • Rozpočet 2017
  SOSM zveřejňuje návrh rozpočtu pro rok 2017. Dokument lze stáhnout zde, nebo v sekci Dokumenty >> Základní dokumenty.
  24. 2. 2017

Příspěvky

 • Centrum společných služeb v SOSM
  Od 15. 9. 2016 Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy  RARSM poskytuje centrum společných služeb pro 58 obcí SOSM. Více o CSS v sekci "Společné služby".