+420 585 205 970

Projekty SOSM

Dostavba vodovodu Kobylá nad Vidnavkou - Velká Kraš

Termín
9/2016 - 8/2017

Popis projektu

Dostavba vodovodu v délce 2.839 m. Místem realizace plánovaného projektu je severní část obce Kobylá nad Vidnavkou a navazující místní část Hukovice obce Velká Kraš. Obě místa se nachází v Olomouckém kraji, okres Jeseník, severně města Jeseník zhruba 5 km od Česko-Polských hranic. Obě obce se zapojili do společného projektu s cílem zabezpečení zásobování obyvatelstva obce Kobylá nad Vidnavkou a Hukovic, místní část obce Velká Kraš, pitnou vodou.

Financování projektu
Využití dotačního titulu programu Ministerstva zemědělství číslo 129 250. Dotační management zajištěn kompletně Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy (RARSM).

Finanční objem akce
cca 5 mil Kč