+420 585 205 970

Cities In Article 7 v rámci programu URBACT III

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Statutární město Olomouc se partnersky zapojila do projektu „Cities In Article 7“ v rámci programu URBACT III Implementační sítě.

Hlavním cílem programu je podpora měst při implementaci integrovaných strategií a akčních plánů udržitelného městského rozvoje. Předpokládanými výstupy jsou zlepšení implementace strategií a doporučení pro evropská města.

Ve snaze o zapojení zapojení lokálních aktérů za účelem implementování integrované strategie na místní úrovni, rozvoj výměny zkušeností a poznatků mezi partnery, si Vám dovolujeme zaslat počáteční informace o projektu v podobě NEWSLETTERU pro pracovní skupinu URBACT, který pro Statutární město Olomouc zpracovala Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy.

Budeme rádi za Vaše komentáře, postřehy, doporučení či dotazy.

Registrace účastníků

telefonicky: +420 585 205 970
e-mailem: rarsm@rarsm.cz
on-line: www.rarsm.cz/registrace_ULG
(Pozn: rgistrační formulář bude 1 dem před konáním akce deaktivován)

Newletter URBACT
Pozvánka na akci

S pozdravem
Zdeněk Hilbert
RARSM
Tel: 774474035
E-mail: hilbert@rarsm.cz